Okres nastoletni jest zupełnie nowym etapem w porównaniu z okresem dziecięcym. Młody człowiek zaczyna kształtować swoje ego i preferencje. To czas intensywnych poszukiwań i odkrywania świata. Znajomość języka obcego umożliwia nowe kontakty i perspektywy potrzebne do budowania przyszłości. Dlatego w Duo Lingua rozumiemy potrzeby nastolatków. Wiemy jak wykorzystać drzemiący w Nich potencjał oraz zainteresowania w poszerzaniu zdobytej wiedzy i kompetencji językowych.

Jak to robimy w Duo Lingua?

Oferta kursów: KURSY DLA MŁODZIEŻY